ความเป็นหนึ่งเดียวปะทะพวก 1%

สลายมายาคติ เพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพ

Oneness VS The 1%

งานเขียนของวันทนา ศิวะ ที่ได้นักแปลฝีมือดีอย่างชนิดา แบมฟอร์ด ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วพวก 1% ในความหมายของคุณวันทนา ศิวะ คือใคร ?

ด้วยการทำงานของผู้เขียนที่เป็นนักเคลื่อนไหวให้ผู้คนเห็นความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เมล็ดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพ เธอชี้ว่าเรามักมีภาพลวงตาว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว มีเพียงคนหยิบมือหนึ่งเท่านั้นที่ครอบครองโภคทรัพย์เท่ากับคนครึ่งค่อนโลก และนานวันความมั่งคั่งในการครอบครองของพวกเขาก็ยิ่งมากขึ้น ๆ กลายเป็นการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ภาวะฉุกเฉินทางภูมิอากาศ การเอารัดเอาเปรียบต่อสังคม แรงงาน และผู้ด้อยโอกาส และอื่น ๆ อีกมากมายที่กระทบตามกันมาเป็นลูกโซ่ บิลล์ เกตส์ มหาเศรษฐีของโลกเป็นหนึ่งในผู้คน 1% นั้น ทุกวันนี้เขาเป็นเจ้าของพื้นที่การเกษตรมากที่สุดในโลก มีหุ้นในกิจการที่สร้างรายได้มหาศาล เช่น อุตสาหกรรมเคมีการเกษตร บริษัทยาผลิตวัคซีน และอื่น ๆ อีกมากมายที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตผู้คน

ความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คน 99% ที่เหลือ จึงสำคัญยิ่ง

สั่งซื้อได้ทาง INI Innovation network international | Facebook