เมืองพอดี Livable Proximity

“เมืองพอดี คือเสียงเรียกอันเร้าใจ ให้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ตามแนวคิดของนักคิดด้านการออกแบบผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงคนหนึ่งในยุคสมัยของเรา ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้ความสำคัญแก่สัมพันธภาพและการเอาใจใส่ มานซินี่แสดงอย่างแจ้งชัดถึงปฏิบัติการใหม่ ๆ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในเมืองที่ควรมีระยะพอดี ใช่แค่เป็นสิ่งพึงประสงค์และเป็นไปได้เท่านั้น แต่จำเป็นต่อสังคมมนุษย์ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย การอยู่ในพื้นที่หนึ่ง ๆ และมีปัญญาเข้าใจผืนโลก ด้วยฝีมืออันเชี่ยวชาญของมานซินี่ ‘ระยะที่พอดี’ นับเป็นกลยุทธ์ให้แก่จินตนาการด้านวัฒนธรรม สังคม และพื้นที่ในเมือง ซึ่งมีความซับซ้อน ทั้งความเป็นปัจเจกนิยมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และแนวโน้มการแยกตัวอยู่โดดเดี่ยวหลังวิกฤตโรคระบาด ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งแม้จะเน้นการวิเคราะห์อย่างกระจ่างแจ้งในกรณีของบาร์เซโลนา มิลาน และปารีส แต่วิสัยทัศน์ของมานซินี่เกี่ยวกับระยะพอดี น่าจะนำมาเป็นแนวทางให้แก่นักวิชาชีพและพลเมืองในเมืองใหญ่ทั่วโลก ผู้ปรารถนาจะตอบโต้จากผลพวงของ ‘เมืองห่างเหิน’ ยุคใหม่ ที่สลายความเป็นท้องถิ่นและความเป็นชุมชน หนังสือเล่มนี้พึงอ่านอย่างยิ่งมีค่ามหาศาลต่อนักผังเมือง นักออกแบบ นักภูมิศาสตร์ นักมานุษยวิทยา และนักวิชาการด้านนิเวศเมือง ตลอดจนกลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใยอนาคตของเมืองที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ” -Arturo Escobar, ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา ชาเปล ฮิลล์ ผู้เขียน Designs for the Pluriverse

ศ.ดร.เอซิโอ มานซินี่เขียน สนพ.อินี่บุ๊คส์จัดพิมพ์ ราคา 360 บาทส่งฟรี ถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้เท่านั้น!