งานโปสเตอร์สำหรับอีเว้นท์ของโครงการ Food Spirit ที่จะถึงนี้