หนังสือ

เราต่างเป็นนักออกแบบ เริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ให้ภาพความเป็นไปได้ในอนาคตที่น่าเหลือเชื่อและเกือบเรียกว่าเพ้อฝันหากมองจากสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงในสังคมปัจจุบัน ทว่าเมื่อไล่เรียงไปในรายละเอียด ผู้เขียนกลับสามารถทำให้เห็นแนวทางที่สมเหตุสมผลและมีโอกาสเป็นไปได้จริง จนเราอาจมองว่าเป็นหนังสือแนะแนวทางการจัดการปัญหาแบบใหม่ ที่ช่วยให้สังคมเราพ้นไปจากภาวะวิกฤตในปัจจุบัน

ไกด์ … ไม่ไร้สาระ สู่ อาหารโลก เขียนโดย ดร.เวย์น โรเบิร์ตส์ นักเขียนและนักวิเคราะห์นโยบายอาหารชาวแคนาดา เป็นหนังสือที่กระตุ้นให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะผู้บริโภคว่า “การกิน ในทุกวันของเรานั้นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราเอง หากยังส่งผลต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศในโลกไปพร้อมกันด้วย

การเมืองแห่งชีวิตประจำวัน
Politics of The Everyday
ภาค 2 ของหนังสือ “เราต่างเป็นนักออกแบบ” ว่าด้วยการนำกระบวนการออกแบบมาสู่พื้นที่ทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การร่วมออกแบบระบบอาหารของเมือง การร่วมออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้สอดรับกับแนวคิดพลเมือง (Citizenship) ที่เชื่อว่าพลังผู้คนสามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ คุณเองก็เช่นกัน

เมืองพอดี Livable Proximity โดย ศ.ดร.เอซิโอ มานซินี่ ผู้เขียน
เราต่างเป็นนักออกแบบ” และ “การเมืองแห่งชีวิตประจำวัน
แปลโดย สดใส ขันติวรพงษ์ นักแปลฝีมือดี

ความเป็นหนึ่งเดียวปะทะพวก 1% สลายมายาคติ เพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพ Oneness VS The 1%
งานเขียนของวันทนา ศิวะ ที่ได้นักแปลฝีมือดีอย่างชนิดา แบมฟอร์ด ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วพวก 1% ในความหมายของคุณวันทนา ศิวะ คือใคร ?ด้วยการทำงานของผู้เขียนที่เป็นนักเคลื่อนไหวให้ผู้คนเห็นความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหาร เมล็ดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

เมืองนนท์มีดี ท่องวิถีชุมชน หนุนขบวนการ อาหารปลอดภัย
นนทบุรี จังหวัดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดี ๆ หนังสือเรื่องนี้จะพาคุณไปล่องเรือท่องวิถีชุมชน ดูเรื่องราวของผู้คนเล็ก ๆ ที่มุ่งมั่นทำงานด้านอาหารปลอดภัย แล้วคุณจะรู้ว่านนทบุรีไม่ได้มีดีแค่ทุเรียน แต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่ธรรมดาจริงๆ ร่วมสร้างสรรค์โดยทีมงานนิตยสารสารคดี

ชุมชน นิเวศวิถี
บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก
เราอยากแก้ปัญหาระบบนิเวศ
แต่การใช้ชีวิตที่รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด ลองมาอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นกว่า15ชุมชนนิเวศทั่วโลกกัน

จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม หนังสือรวมบทสัมภาษณ์จากหลากหลายบุคลากรด้านอาหารไทยประจำถิ่น สอดแทรกความรู้ด้านเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย รวมถึงวิถีชีวิตของเกษตรกร ตลอดจนการเกษตรอินทรีย์ในแต่ละท้องถิ่น ทั้งยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมด้านการกิน และการประกอบอาหารของแต่ละภูมิภาคประเทศไทยออกมาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์