หนังสือ

หนังสือเล่มนี้ให้ภาพความเป็นไปได้ในอนาคตที่น่าเหลือเชื่อและเกือบเรียกว่าเพ้อฝันหากมองจากสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงในสังคมปัจจุบัน ทว่าเมื่อไล่เรียงไปในรายละเอียด ผู้เขียนกลับสามารถทำให้เห็นแนวทางที่สมเหตุสมผลและมีโอกาสเป็นไปได้จริง จนเราอาจมองว่าเป็นหนังสือแนะแนวทางการจัดการปัญหาแบบใหม่ ที่ช่วยให้สังคมเราพ้นไปจากภาวะวิกฤตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อบีบคั้นทางทรัพยากรที่ลดลงสวนทางกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรูปแบบการดำรงชีวิตที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ ซึ่งทำให้ประเด็นเรื่องความยั่งยืนกลายเป็นปัญหาที่ต้องเร่งหาทางออก

หนังสือ เมืองพอดี เป็นหนังสือที่กล่าวถึงแนวคิด “เมืองพอดี” ของเอซิโอ มานซินี่ (Ezio Manzini) และอิวานา ไพส์ Ivana Pais ที่ช่วยให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆของการอาศัยในเมือง เช่น เห็นวิธีการร่วมสร้างนวัตกรรมทางสังคมและการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตประจำวันได้ การออกแบบเมืองและสเปซในระยะที่พอดีที่ทำให้ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ การสร้างสถานที่สำหรับให้ชาวเมืองให้เกิดความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกัน การประกอบธุรกิจแบ่งปันของเมืองและรูปแบบวิธีชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม หนังสือเล่มนี้ จะเป็นเหมือนกุญแจที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกมีความหวัง รวมถึงมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการพัฒนาเมืองที่คุณรัก – คำนิยมโดยอาจารย์รวี หาญเผชิญ บรรณาธิการร่วม ใหม่!ราคา 360 บ.

เราต่างเป็นนักออกแบบ
ใหม่! ราคา 420 บ.
หนังสือเล่มนี้ให้ภาพความเป็นไปได้ในอนาคตที่น่าเหลือเชื่อและเกือบเรียกว่าเพ้อฝันหากมองจากสภาพแวดล้อมที่ยุ่งเหยิงในสังคมปัจจุบัน ทว่าเมื่อไล่เรียงไปในรายละเอียด ผู้เขียนกลับสามารถทำให้เห็นแนวทางที่สมเหตุสมผลและมีโอกาสเป็นไปได้จริง จนเราอาจมองว่าเป็นหนังสือแนะแนวทางการจัดการปัญหาแบบใหม่

ไกด์ … ไม่ไร้สาระ สู่ อาหารโลก ราคา 380 ลดเหลือ 266 บ.
เขียนโดย ดร.เวย์น โรเบิร์ตส์ นักเขียนและนักวิเคราะห์นโยบายอาหารชาวแคนาดา เป็นหนังสือที่กระตุ้นให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเองในฐานะผู้บริโภคว่า “การกิน ในทุกวันของเรานั้นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราเอง หากยังส่งผลต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศในโลกไปพร้อมกันด้วย

การเมืองแห่งชีวิตประจำวัน
Politics of The Everyday
ราคา 340 ลดเหลือ 238 บ.

ภาค 2 ของหนังสือ “เราต่างเป็นนักออกแบบ” ว่าด้วยการนำกระบวนการออกแบบมาสู่พื้นที่ทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การร่วมออกแบบระบบอาหารของเมือง การร่วมออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้สอดรับกับแนวคิดพลเมือง (Citizenship)

เมืองพอดี Livable Proximity
ใหม่!ราคา 360 บ.
Proximity and cares เมืองพอดี น่าอยู่เพราะทุกอย่างในชีวิตอยู่ในระยะที่พอดี ลดความห่างเหินของผู้คนจากกิจกรรมในชีวิตที่สร้างเงื่อนไขให้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ลดการเดินทางข้ามไปมาไกล ๆ ทั้งวันหมดเวลาไปกับการเดินทางในเมืองแบบรวมศูนย์ แต่ขาดปฏิสัมพันธ์ ไม่ใส่ใจ ไม่ยั่งยืน

ความเป็นหนึ่งเดียวปะทะพวก 1% สลายมายาคติ เพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพ Oneness VS The 1%
ราคา 230 ลดเหลือ 161 บ.

งานเขียนของวันทนา ศิวะ ที่ได้นักแปลฝีมือดีอย่างชนิดา แบมฟอร์ด ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วพวก 1% ในความหมายของคุณวันทนา ศิวะ คือใคร ?ด้วยการทำงานของผู้เขียนที่เป็นนักเคลื่อนไหวให้ผู้คนเห็นความสำคัญเรื่องความมั่นคงทางอาหาร

เมืองนนท์มีดี ท่องวิถีชุมชน หนุนขบวนการ อาหารปลอดภัย
ราคา 290 ลดเหลือ 203 บ.

นนทบุรี จังหวัดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดี ๆ หนังสือเรื่องนี้จะพาคุณไปล่องเรือท่องวิถีชุมชน ดูเรื่องราวของผู้คนเล็ก ๆ ที่มุ่งมั่นทำงานด้านอาหารปลอดภัย แล้วคุณจะรู้ว่านนทบุรีไม่ได้มีดีแค่ทุเรียน แต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่ธรรมดาจริงๆ

ชุมชน นิเวศวิถี
บทเรียนเปลี่ยนชีวิตและโลก
ราคา 399 ลดเหลือ 280 บ.
เราอยากแก้ปัญหาระบบนิเวศ
แต่การใช้ชีวิตที่รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด ลองมาอ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นกว่า15ชุมชนนิเวศทั่วโลกกัน

จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม
ราคา 290 ลดเหลือ 203 บ.
หนังสือรวมบทสัมภาษณ์จากหลากหลายบุคลากรด้านอาหารไทยประจำถิ่น สอดแทรกความรู้ด้านเครื่องปรุงและวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย รวมถึงวิถีชีวิตของเกษตรกร ตลอดจนการเกษตรอินทรีย์ในแต่ละท้องถิ่น ทั้งยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมด้านการกิน และการประกอบอาหารของแต่ละภูมิภาค