กิจกรรมและข่าวสาร

โครงการ Connecting the Commons (CTC) และภาคีเครือข่าย (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียแปซิฟิก)

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป, สวนเงินมีมา, เจริญนคร คลองสาน

สิทธิในที่ดิน อาหารคือสมบัติร่วม

10:00-12:00  :  กิจกรรมแสดงวัตถุดิบท้องถิ่นสาธิตเมนูอาหารโดยภาคีเครือข่ายโครงการ ‘Connecting the Commons’

12:00-13:00  :  กิจกรรมล้อมวงกินอาหารร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอาหารแต่ละถิ่น

ปาฐกถาประจำปี สมบัติ สมพอน

เพื่อรำลึก 10 ปี ของการหายตัวไปของสมบัติ สมพอน ณ เวียงจันทน์ ประเทศลาว และแต่ละบุคคลผู้ถูกบังคับให้สูญหายทุกท่าน “เราจะไม่มีวันลืม”

14:00-15:00  :  วิทยากรรับเชิญ ราชาโคปาล พี.วี. นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิในที่ดิน ผู้ก่อตั้ง Ekta Parisha จากประเทศอินเดีย ถ้อยแถลงจาก อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์

15:00-16:30  :  วงสนทนานิเวศวัฒนธรรมอาหาร เรื่อง อาหารคือสมบัติร่วม และความเป็นพลเมืองอาหารจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร? อนุสรณ์ ติปยานนท์, สำรวย ผัดผล, สุภาพร หมื่อแล

ชมตลาดนัดวัตถุดิบในแต่ละพื้นถิ่น และดนตรี ร่วมรับประทานอาหารเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม 200 บาท/ท่าน
วงเสวนาไม่มีค่าใชจ่าย เว็ปไซต์: www.connectingthecommons.ocm
ติดต่อ: อินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล ปภาสพงศ์ คุณติรานนท์ 080-629-9659

Food citizens’ initiatives ผู้คนไม่น้อยกำลังถักทอเรื่องอาหารในพื้นถิ่นของตน

ค้นหาภูมิปัญญาการกินตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์เช่น คุณสุพจน์ หลี่จา หรือ ดร.อุษา กลิ่นหอม 22นี้มาฟังเรื่องราวกัน

เนื้อหมูแพง คนหันมากินเนื้อจระเข้เป็นทางเลือกมากขึ้น
ด้วยราคาที่ถูกกว่า และคุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณทางยาที่ไม่ธรรมดา
แต่การกินเนื้อจระเข้จะปลอดภัยจริงหรือ

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารกรุงไทยเตือนภาคเกษตรและอาหารของไทย
เร่งปรับตัวรับนโยบาย Net Zero Emission ของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ