กิจกรรมและข่าวสาร

Food citizens’ initiatives ผู้คนไม่น้อยกำลังถักทอเรื่องอาหารในพื้นถิ่นของตน

ค้นหาภูมิปัญญาการกินตั้งแต่กลุ่มชาติพันธุ์เช่น คุณสุพจน์ หลี่จา หรือ ดร.อุษา กลิ่นหอม 22นี้มาฟังเรื่องราวกัน

เนื้อหมูแพง คนหันมากินเนื้อจระเข้เป็นทางเลือกมากขึ้น
ด้วยราคาที่ถูกกว่า และคุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณทางยาที่ไม่ธรรมดา
แต่การกินเนื้อจระเข้จะปลอดภัยจริงหรือ

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารกรุงไทยเตือนภาคเกษตรและอาหารของไทย
เร่งปรับตัวรับนโยบาย Net Zero Emission ของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ