Food Spirit Forum Poster 2

อีกไม่ถึง 2 สัปดาห์แล้ว! กับงาน Food Spirit Forum จักรวาลในชามข้าว พบกับคุณปรินซ์ นคร ลิมปคุปตถาวร เจ้าชายผัก ผศ. ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี ผู้แปลหนังสือหัวใจทฤษฎีตัวยู ร่วมกันค้นพบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระบบอาหารผสานมุมมองด้านจิตวิญญาณ และร่วมวงอภิปรายด้วยกันในหัวข้อจักรวาลในชามข้าว
สนใจติดต่อ inibooks17@gmail.com หรือโทร 0949641784