ภาพบรรยากาศงาน “สัมมนาออกแบบความร่วมมือการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนสภานโยบายอาหารนนทบุรีและเชียงใหม่”

ภาพบรรยากาศงาน “สัมมนาออกแบบความร่วมมือการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนสภานโยบายอาหารนนทบุรีและเชียงใหม่ – Design for multi-agent collaboration and Food Policy Councils of Nonthaburi and Chiang Mai” ในวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนงานสภานโยบายอาหารและร่วมกันจัดทำร่าง roadmap ทั้งยังร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ออกแบบความร่วมมือการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน” โดย ศ.ดร. เอซิโอ มานซินี่ นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสังคมและการออกแบบเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนอีกด้วย