การเมืองแห่งชีวิตประจำวัน

Politics of The Everyday

ภาค 2 ของหนังสือ “เราต่างเป็นนักออกแบบ” ว่าด้วยการนำกระบวนการออกแบบมาสู่พื้นที่ทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การร่วมออกแบบระบบอาหารของเมือง การร่วมออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้สอดรับกับแนวคิดพลเมือง (Citizenship) ที่เชื่อว่าพลังผู้คนสามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ คุณเองก็เช่นกัน

ลีลาการเขียนของ ศ.ดร.เอซิโอ มานซินี ในฐานะนักบุกเบิกกระบวนการออกแบบสังคมระดับโลกยังเข้มข้นด้วยเนื้อหา แต่ไม่ยากเกินความเข้าใจ แถมยังได้นักแปลฝีมือดีอย่าง อ.อนุสรณ์ ติปยานนท์ ยิ่งทำให้หนังสือเรื่องนี้เข้าใจง่ายและน่าอ่านมากขึ้น

Ploitics of The Everyday : การเมืองแห่งชีวิตประจำวัน
ผู้เขียน : ศ.ดร. เอซิโอ มานซินี
ผู้แปล : อนุสรณ์ ติปยานนท์

สั่งซื้อได้ทาง INI Innovation network international | Facebook