Design for multi-agent collaboration and Food Policy Councils

พบกับ ศ.ดร.เอซิโอ มานซินี่ นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ผู้บุกเบิกการออกแบบนวัตกรรมสังคม และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ร่วมสัมนาเพื่อร่วมกันยกระดับการขับเคลื่อนระบบอาหารของเมืองอย่างมีสุขภาวะผ่านระบบสภานโยบายอาหาร และร่วมเสวนาการออกแบบความร่วมมือเพื่อประสานเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
สนใจติดต่อ inibooks17@gmail.com โทร. 0949641784