Food Spirit Forum

เชิญชวนมาร่วมงาน Food Spirit Forum ‘นวัตกรรมสังคมด้านจิตวิญญาณอาหารกับเยาวชน’ เพื่อเสริมสร้างรับรู้และร่วมอภิปรายในหัวข้อ ‘จักรวาลในชามข้าว’ ที่ชักชวนให้เราตระหนักถึงควาหมายที่แฝงอยู่ในจานอาหารตรงหน้า อันเป็นสิ่งซึ่งลึกซึ้งกว่าที่จะสามารถเห็นได้ด้วยตา หากแต่ต้องเข้าใจไปถึงที่มาตลอดห่วงโซ่ที่โยงใยความสัมพันธ์ จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค จากอ้อมแขนแห่งแม่พระธรณีสู่ชาวนา จนกว่าจะได้มาเป็นข้าวสวยร้อนๆ ในจานที่อยู่ตรงหน้าพวกเราทุกคนนี้

สนใจเข้าร่วมได้ที่
Email: inibooks17@gmail.com
Tel: 0949641784